Thursday, 30 April 2015


அனைவருக்கும் சிறப்பான மே தினவாழ்த்துக்கள் .

மே தினம் உலகம் முழுவதும் வர்க்க விரோதப்போக்கிற்கெதிராக உழைக்கும்வர்க்கத்தினரின் போராட்டங்களை நினைவுகூறும் நாளாக ஒவ்வொரு வருடமும் மே முதல்நாளன்று கொண்டாடப்படுகிறது. 129 ஆண்டுகளுக்குமுன் மேதினத்தின் முக்கியக்கோரிக்கை எட்டு மணிநேரத்திற்கு அதிகமான வேலையை எட்டு மணி நேரமாக குறைக்கவேண்டும் என்பதே.
 1886, மே முதல்நாளில் அமெரிக்காவில் 13,000 வணிக நிறுவனங்களைச்சேர்ந்த  300,000 தொழிலாளர்கள் மேற்கொண்ட
வேலை நிறுத்தப்போராட்டமே வரலாற்றின் முதல் மே தினக்கொண்டாட்டமாகும்.

NEWS FROM TAMILNADU CIRCLE

Tuesday, 28 April 2015


20 th SSA BRANCH in  AIBSNLPWA TAMILNADU  at COONOOR on 28-4-2015


சொன்னதை செய்யும்,செய்வதை சொல்லும் திரு  RK அவர்களே நன்றி.உங்கள்  உதவியுடன் நம் தோழர்கள் தமிழகத்தின் 20 வது கிளையை உதகையில் பரிணமிக்க செய்துள்ளனர்.
Com.Purushothaman has welcomed the gathering.
Com.K.Muthiayalu, All India Organsing Secretary, and President Tamilnadu Circle 
has presided over the function.
A branch at COONOR was inagurated as decided in our Tamilnadu Executive meet held at Vellore.
Smt.R.Chandra DGM Admn O/O GM Coonoor has joined as Chief Guest of the function and greeted the newly formed Association.
Comrade Doss  as Secretary and Comrade Viswanathan as president and Com.O.Sannan             Treasurer  will lead the Branch after unanimous selection.

Coimbatore Comrades Arunachalam,Palanisamy,R.Thiruvenkatswamy CBE Dist.Secretary,and Vamanan coordinated with  Nilgris comrades for opening of a new Branch.
Com.T.S.Ashokkumar FNPTO Dist.Secretary,Com.S.Anthoniswamy, FNPTO Dist Asst.Secretary
Com.R.G.Rangan NFTE Circle Org.Secretary and Com.K.V.Ganesh SNEADist.Secretary.  
participated to show their fraternal greetings.

Com.L.Chickan Rtd SS has given vote of thanks to one and all.
Entire Team of Tamilnadu Circle Congratulates COONOObranchAIBSNLPWA Madurai  Branch congratulates the new Branch formed in  Coonoor. 

SUBMISSION OF MEMORANDUM TO VII CPC

LETTER TO MEMBER(F) on 78.2 issue

Wednesday, 29 April 2015

RETIREMENT ON 30/04/20

  BEST WISHES FOR A HAPPY PEACEFUL HEALTHY RETIRED LIFE

   1. A.Shanmugasundram, SDE, MA,
  2. A.Balasubramanian, JTO, MA,
  3. S.Sivaraman, TTA, MA,
  4. K.Baskaran, SS(O), MA,
  5. E.Ramadass, STS(O), MA,
 6. C.Balasundaram, STS(O), Palani,
 7. G.Nagarajan, TM, Palani,
 8. V.Selvaraj, TM, Chinnalappatty,
 9. S.Malayandi, TM, Chinnalappatty,
10. S.Veluchamy, TM, Chinnalappatty,
11. A.Syed Imam, TM, Battlagundu,
12. K.Ramasamy, TM, Thirumangalam,
13. P.Palpandi, TM, MA,
14. M.Tamilnesan, TM, MA,
15.K.Sivaraman, TM, MA,
16. C.Silampan, TM,MA,
17. M.Sankar, TM, MA,
18. A.Murugaiah, TM, MA.

Monday, 27 April 2015

NEWS FROM CHQ

26-4-2015
ADDTIONAL PENSION TO SENIORS:
FRACTION CAN BE ROUNDED OFF
After  six and a half years, the Department of Pension has issued a clarification that
fraction, if any, in the additional pension being granted to senior pensioners
above 80 years of age, can be rounded off to the next higher rupee. 
[Click here to view the file....]
26-4-15
EARTH QUAKE STRIKES NEPAL

A powerful earthquake struck Nepal on Saturday, causing widespread casualties and triggering an avalanche on Mount Everest. 
How bad is the damage?

More than 1,000 people were killed in four countries and the toll is likely to rise substantially in the coming days. The magnitude-7.8 quake was the worst to hit Nepal in eight decades and caused damage and fatalities in neighbouring countries as well. In addition to at least 1,130 people killed in Nepal, at least 36 were killed in India, 12 in Tibet and two in Bangladesh. Two Chinese citizens died at the Nepal-China border.
WE CONVEY OUR CONDOLENCES

CHQ PATS27-4-2015

MADURAI:

Our Madurai SSA Unit in Tamil Nadu maintains its unique position as the
biggest district branch with 1392 members
- 230 Life members and 1162 Annual members. 
Com. G R Dharmarajan, the district secretary is able to collect
yearly membership subscription from all the 1162 Annual Members
without fail.  It is due to his dedicated and regular, systematic functioning.
CHQ congratulates Dharmarajan and other office-bearers of
Madurai District branch.
 
Bangalore SSA Unit has emerged as the District branch with
the largest number of Life Members in the entire country.
They have 1112 Life members.
 
ERNAKULAM HAS 1074 LIFE MEMBERS AS ON 31-3-2015.

Sunday, 26 April 2015

CHQ NEWS ON MRS,7TH CPC,78.2% DA MERGER

24-4-2015
MRS: RESTORATION OF MEDICAL ALLOWANCE:
HOW MANY, HOW MUCH?    HOW MANY, HOW MUCH?.....................................


Pensioners Associations have been demanding restoration of medical allowance
without voucher at least for the pensioners. 
After lot of persuasion, the BSNL Corporate office asked the Circles to intimate
how many pensioners are availing the BSNL MRS and how much was spent on
outdoor treatment and how much is anticipated as expenditure for outdoor treatment
for the next three years etc. etc.
 
The Circles simply ignored the Circular from Corporate Office, as usual.
Only Corporate Office, Mumbai Telephone Factory, WTR, STR and QA Circles have so far
 replied to the query from the Corporate Office. They represent just 5-10 percent of pensioners.
Now, on 23-4-2015, the Corporate Office has sent a reminder to all Circles to supply the DATA. 
BSNL Circles will not act upon the Circular or reminders and reminders. 
 
BSNL Corporate Office must have some DATA through the ERP. 
Corporate Office should take a policy decision in the matter with that DATA. 
 
 
[Click here to view the file....]

 23-4-2015
A SUCCESSFUL MISSION
ANOTHER MEETING WITH MEMBER (FINANCE)
Comrades G Natarajan (GS) and K Muthiyalu (Org Secretary) along with
Com. R L Kapoor, Legal Committee Member
met the Member (F) of Telecom Commission once again today and discussed about

Ø      Application of 7th CPC report to BSNL retirees   and
Ø     78.2% IDA for pension revision.

7th CPC office has now officially asked comments from Dept. of Telecom on our Memorandum. 
It is only because of our meeting with Joint Secretary to 7th CPC yesterday.
Member (Finance) assured that suitable reply would be sent to the Pay Commission soon.

On the case of 78.2%, Member (Finance) raised some queries on relevance of Nakara Case
judgement in the matter, the financial benefit that can be derived from the change of
fitment formula from 68.8% to 78.2% etc.  Our leaders explained the position.
[Com. D Gopalakrishnan prepared a chart on the financial benefit with 68.8% and 78.2% and
sent it as Email to Member (F).  She was kind enough to acknowledge receipt of it.]
 
Ultimately Member (Finance) assured that she would immediately clear the file
on 78.2%, pending with her for the last few weeks.
 
We are waiting with hopes.
Our leaders returned from New Delhi today night, after the successful mission. 

Thursday, 23 April 2015

World Book Day 2015 -April 23

World Book Day 2015 -April 23 

"Books are our most powerful forces of poverty eradication 

and peace building." Irina Bokova


World Book Day is a celebration! It’s a celebration of authors, illustrators, books and (most importantly) it’s a celebration of reading. In fact, it’s the biggest celebration of its kind, designated by UNESCO as a worldwide celebration of books and reading, and marked in over 100 countries all over the world.


MRS, Strike in BSNL,CPC

22-4-2015
BSNL MRS:  OUTDOOR TREATMENT CEILING

The BSNL Corporate Offie has clarified once again that the Heads of Circles
can waive the ceiling limit on expenditure for outdoor treatment for chronic diseases.
  click the link below for order.
http://bsnlpensioner.org.in/home/1796.pdf


22-4-2015
TWO DAYS STRIKE IS SUCCESSFUL ................
SECRETARY, TELECOM WILL MEET LEADERS
ONLY ON 27th

Two days'strike by BSNL Staff under the banner of United Forum is total
all over the country. Congratulations to the BSNL Workers.
 
On 20th Instant, the BSNL Corporate Office intimated that Secretary, Telecom
would meet leaders of the United Forum on 25th to discuss the demands!
Now, after the strike is over, the said meeting is postponed to 27th instant at 5 PM  !!
 
 
[Click here to view the file....]
22-4-2015
ANOTHER MEETING WITH CPC
Today, our GS Com. Natarajan, AGS Com. Gangadhara Rao and Org. Secretary Com. K Muthiyalu
met Joint Secretary to 7th Central Pay Commission.
 
Few weeks back, an officer from CPC office contacted us and enquired as to whether they should
take views of BSNL or the DOT on our memorandum submitted to the CPC in their Bangalore sitting.
We told the officer that we are CENTRAL GOVT PENSIONERS and not BSNL pensioners and hence
the DOT only can comment on our memorandum to CPC.
But, on enquiry, it is understood that CPC has not asked views of the DOT officially.  
Today, our leaders submitted a fresh letter explaining the rationale behind our demand.
.

Wednesday, 22 April 2015

What CHQ says....

21st APRIL 2015
MEETING WITH MEMBER (FINANCE) ON 78.2% CASE
Yesterday, our leaders – Com. G Natarajan (GS), Com. P Gangadhara Rao (AGS) and
Com. K Muthiyalu (Org. Secretary) – met Smt Annie Moraes, Member (Finance)
of Telecom Commission and discussed the case of 78.2% IDA for pension revision. 
When our leaders pointed out the undue delay in the case and the serious concern of
BSNL pensioners all over the country, the Member (Finance) said that it is only usual
Administrative delay. Finally, she assured that she would clear the File very soon. 
We hope that the revised Cabinet Note will be sent to the four nodal departments
for their views/consent soon.

MEETING WITH (SERVICES)
Our leaders met the Member (S) Shri Yadav also. 
He told that he is quite new to the post and hence requires time to study the case.

DHARNA ON 13th MAY 2015
We are not satisfied with the progress in the above case. 
As such, as decided by our Nagpur CWC meeting, we are going ahead with the programme
of protest dharna on 13-5-2015.  All our comrades are called upon to be prepared for it.

21-4-2015
 
PENSION ANOMALY CASE

The case filed by our Association came up today before CAT, Principal Bench, New Delhi.
The Respondents (BSNL, Department of Telecom, Department of Pension, etc.)
 have filed their counter affidavits.  Now, it is our turn to file Rejoinder to their arguments. 
For that, about one month’s time is given and  next date fixed is 25th May 2015.
Our Legal Committee will prepare the rejoinder within a week and send it to our lawyers.  
 
 
 
18-4-2015
RAJASTAN CIRCLE CONFERENCE
Com. Ram Avtar Sharma, Circle Secretary speaks.  
Comrades Sampath Singh, Natarajan, Muthiyalu, Kishori Lal Sharma etc.
are seen in the photo
[Click here to view the file....]
18-4-2015
RAJASTAN CIRCLE CONFERENCE
Rajastan Circle Conference of AIBSNLPWA was held today at Jaipur. 
Com. G Natarajan (GS) and Com. K Muthiyalu (Org. Secy) participated in the Conference
representing CHQ and spoke elaborately on the main issues like 78.2% IDA,
Pension Anomaly, 7th CPC Benefit etc.
 
Veteran leader of Telecom workers  in Rajastan, Com. Kishori Lal Sharma,  graced the occasion.
The Conference re-elected Com. Sampath Singh as the Circle President and
Com. Ram Avtar Sharma as the Circle Secretary.
[Click here to view the file....]
18-4-2015
THE INEFFICIENCY ESTABLISHED AGAIN.....
On 26th March 2015,  BSNL Corporate Office sent a circular to all  Circles to supply some
data regarding the Pension anomaly of those BSNL staff retired before completing 10 months
in the company. Circles were asked to supply the data within ten days.  
ONLY THREE CIRCLES HAVE SUPPLIED THE DATA !
OTHERS DID NOT CARE!!
Now, on 17-4-2015 the Corporate Office has sent a reminder asking all circles to
treat the matter as most urgent.
The case is coming up before CAT, New Delhi on 21-4-2015.

18-4-2015
BSNLMRS DIETARY CHARGES
BSNL Corporate Office has issued a clarification regarding reimbursement of
dietary charges under BSNLMRS.
The BSNL CO Letter is attached .
[Click here to view the file....]

Sunday, 19 April 2015

போராட்டம் வெல்லட்டும்

வெல்லட்டும் BSNL அதிகாரிகள்,ஊழியர்கள் போராட்டம் .

 BSNL வளர்ச்சி,முன்னேற்றம்,பாதுகாப்பு இவற்றை உள்ளடக்கிய 20 அம்சக்கோரிக்கைகளை முன்வைத்து 2015ஏப்ரல் 21,22போராடும்  BSNL அதிகாரிகள்,ஊழியர்கள் போராட்டம் வெற்றி பெற 
அனைத்திந்திய BSNL ஓய்வூதியர் நலச்சங்க மதுரை மாவட்டக்கிளை வாழ்த்துகிறது.

Saturday, 18 April 2015

மாநிலச்சங்கச்செய்தி

riday, April 17, 2015

C C A வுடன் பேட்டி

16.04.2015
அன்று
தோழர்கள் V.ராமராவ் ,D, கோபாலகிருஷ்ணன் இருவரும் C C A திரு .பரிவார் அவர்களை சந்தித்து விவாதித்துள்ளனர் .

அடுத்த அதாலத்திற்கான பிரச்சனைகள் மே 23 க்குள் சமர்பிக்கவேண்டும் எனவும் ,ஜூலை 23 அன்று அதாலத் நடைபெறும் என்றும்  கூறியுள்ளார் .

ஜூன் மாதம் நடத்த நமது தலைவர்கள் வலியிறுத்தினர் .

ஆனால் நிர்வாகம்  ஏற்கனவே முடிவு செய்துவிட்டதாகவும் விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் எனவும் கூறியுள்ளார்

வங்கி  பிரட்சனைகளை முழு விவரங்களுடன் கொடுத்தால் வங்கி பிரதிநிதிகளை தனது சேம்பருக்கு அழைத்து பேசி தீர்ப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார் .

PCCA  அலுவலக அதிகாரிகளை சங்கப்பிரதிநிதிகள்  சந்திப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது .

ஜூலை மாத அதாலத்தில் நிரந்தர தீர்வு காண்பதாகவும் அதுவரை தற்போதைய நிலை  தொடருமெனவும் கூறியுள்ளார் .

அதாலத்தில் தீர்க்கப்படாத திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின்  15 பிரட்சனைகள் உட்பட 45 பிரட்சனைகளின் தொகுப்பு C C A  விடம் வழங்கப்பட்டது .
அவைகளை உடனடியாக திர்த்து வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளார் .

நன்றி :நெல்லை வலைத்தளம் .

NEWS FROM CHQ

15-4-2015
GENERAL SECRETARY AND OTHER LEADERS 
TO JAIPUR AND NEW DELHI

Com. Natarajan, GS along with Com. Muthiyalu (Former All India President)
has left for Jaipur to attend Rajastan Circle Conference on 18th.  
From. Jaipur, they will go to New Delhi. Com. P Gangadhara Rao, AGS will reach New Delhi
on 20th morning and join them.  They will pursue the 78.2% case.

Com. Ramankutty, President could not go to Jaipur and Delhi as he had a ligament injury
while leaving Trivandrum Railway Station.  He is better now and able to walk slowly.
He is in Bangalore at present and will be reaching Trivandrum on 26th instant.
...............................................................
15-4-2015
JEEVAN PRAMAAN ... 
LINK AADHADAR CARD

Department of Pension has requested all Pensioners' Organisations to co-operate with it
in popularising the JEEVAN PRAMAAN introduced recently.  
JEEVAN PRAMAAN helps all pensioners submit the Life Certificate in November every year,
on line, without personally appearing before the concerned officer in their Pension Paying Bank.

For that, The Pensioner should have an Aadhaar Card.  It should be linked with the Bank Account.
In November, The Life Certificate can be sent to Bank from your Computer or Mobile Phone.
The letter from Department of Pension to Pensioners' Organizations is attached herewith.
[Click here to view the file....]